Login     |     Inschrijven

NLF Stimuleringsprijzen

Drieëndertig lucht - en of ruimtevaart gerelateerde opleidingen kunnen met hun studenten jaarlijks meedingen naar de Lucht- en Ruimtevaartprijzen.
De NLF-Prijzen zijn als volgt:

Anthony Fokker Prijs € 5000,00 -> WO
Generaal Snijders Prijs € 5000,00 -> HBO
Jan Dellaert Prijs € 2500,00 -> MBO Techniek
Albert Plesman Prijs € 2500,00 -> MBO Luchtvaartdienstverlening en Logistiek
André Kuipers Ruimtevaartprijs € 2500,00 -> WO, HBO en MBO
Martin Schröder Luchtvaart Ondernemers Prijs € 2500,00 WO, HBO en MBO

Het algemene thema waaraan de inzenders moeten voldoen is: “Stimuleren om te Excelleren”. De inzendingen zijn gericht op innovatie in luchtvaart en of ruimtevaart. Dat kan variëren van zeer diepgaand onderzoek tot zeer breed en algemeen toepasbaar.
De uitschrijving voor de stimuleringsprijsvraag geschiedt op drie niveaus: mbo, hbo en wo. De keuze van de thema’s, de vraagstelling en de eerste selectie geschiedt in nauw overleg met de onderwijsinstellingen die zich op de drie genoemde niveaus met lucht- en ruimtevaartonderwijs bezighouden. Het bestuur benoemt per prijs een jury van buiten de onderwijsinstellingen, b.v. met kamerleden, journalisten, e.d., om de winnaar uit de geselecteerden te kiezen.

Naast de aanwending van de eigen middelen van de stichting voor de bovengenoemde activiteiten, zal het bestuur actief streven naar het verwerven van externe fondsen, legaten, enz.

Download via de onderstaande links de reglementen:
Juryreglement 2018
Wedstrijdreglement 20168

 


Banner

Contact:

Postbus 33
2200 AA Noordwijk

Email:© 2016 NLF
Disclaimer
Sitemap
Contact

 

 Realisatie:

Digio applications BV